Средство Kal-Gard KG-12 Big Bore Cleaner от омеднения, 118 мл
Средство Kal-Gard KG-1 CARBON REMOVER от порохового нагара, 118 мл
Средство Kal-Gard KG-12 Big Bore Cleaner от омеднения, 454 мл
Средство Kal-Gard KG-1 CARBON REMOVER от порохового нагара, 454 мл